Número 10

La lluita antirepressiva i el moviment independentista

La celebració el proper dia 2 d’octubre de la Conferència Nacional Antirepressiva evidencia que una part del moviment independentista veu la necessitat de debatre sobre aquesta qüestió per tal d’arribar a crear un front comú contra la repressió.

Segueix llegint »